Keputusan Pru13 Parlimen Adun Kawasan Pulau Pinang

Offline
05-05-2013, 01:15 PM, (This post was last modified: 05-06-2013, 06:51 PM by astrowan.)
#1

P41
KEPALA BATAS
Jumlah Pengundi: 51,635
Share

Reezal Merican Bin Naina Merican
25,128
Afnan Hamimi Bin Taib Azamudden
20,952
MAJORITI
4,176
JUMLAH UNDI
46,665
PERATUS MENGUNDI
90.37%
UNDI ROSAK
585
N1
PENAGA
Jumlah Pengundi: 16,681
Share

Mohd Zain Bin Ahmad
8,350
Rosidi Bin Hussain
6,688
MAJORITI
1,662
JUMLAH UNDI
15,206
PERATUS MENGUNDI
91.16%
UNDI ROSAK
168
Penyandang
Datuk Azhar Ibrahim
MAJORITI: 1,231
N2
BERTAM
Jumlah Pengundi: 16,221
Share

Shariful Azhar Bin Othman
7,939
Syed Mikael Rizal Aidid
6,297
MAJORITI
1,642
JUMLAH UNDI
14,471
PERATUS MENGUNDI
89.21%
UNDI ROSAK
235
Penyandang
Zabariah Abdul Wahab
MAJORITI: 2,652
N3
PINANG TUNGGAL
Jumlah Pengundi: 18,733
Share

Roslan Bin Saidin
9,155
Ahmad Zakiyuddin Bin Abd Rahman
7,568
MAJORITI
1,587
JUMLAH UNDI
16,984
PERATUS MENGUNDI
90.66%
UNDI ROSAK
261
Penyandang
Datuk Roslan Saidin
MAJORITI: 3,235
P42
TASEK GELUGOR
Jumlah Pengundi: 54,042
Share

Shabudin Bin Yahaya
24,393
Datuk Seri Abdul Rahman Bin B Maidin
21,351
Datuk Seri Mohd Shariff Bin Omar
1,590
MAJORITI
3,042
JUMLAH UNDI
48,009
PERATUS MENGUNDI
88.84%
UNDI ROSAK
675
N4
PERMATANG BERANGAN
Jumlah Pengundi: 18,336
Share

Omar Bin Haji Abd Hamid
8,913
Arshad Bin Md. Salleh
7,292
MAJORITI
1,621
JUMLAH UNDI
16,452
PERATUS MENGUNDI
89.73%
UNDI ROSAK
247
N5
SUNGAI DUA
Jumlah Pengundi: 17,871
Share

Muhamad Yusoff Bin Mohd Noor
7,951
Zahadi Bin Hj. Mohd.
7,594
Datuk Seri Mohd Shariff Bin Omar
344
Hilang Deposit
MAJORITI
357
JUMLAH UNDI
16,089
PERATUS MENGUNDI
90.03%
UNDI ROSAK
200
N6
TELOK AYER TAWAR
Jumlah Pengundi: 17,835
Share

Jahara Binti Hamid
8,040
Norhayati Binti Jaafar
7,200
MAJORITI
840
JUMLAH UNDI
15,471
PERATUS MENGUNDI
86.75%
UNDI ROSAK
231
P43
BAGAN
Jumlah Pengundi: 68,503
Share

Chua Teik Siang
12,307
Lim Guan Eng
46,466
Lim Kim Chu
328
Hilang Deposit
MAJORITI
34,159
JUMLAH UNDI
59,735
PERATUS MENGUNDI
87.20%
UNDI ROSAK
634
Penyandang
Lim Guan Eng
MAJORITI: 22,070
N7
SUNGAI PUYU
Jumlah Pengundi: 25,282
Share

Sum Yoo Keong
3,174
Phee Boon Poh
19,381
MAJORITI
16,207
JUMLAH UNDI
22,729
PERATUS MENGUNDI
89.90%
UNDI ROSAK
174
N8
BAGAN JERMAL
Jumlah Pengundi: 24,608
Share

Tan Chuan Hong
4,561
Lim Hock Seng
16,416
Lim Kim Chu
115
Hilang Deposit
MAJORITI
11,855
JUMLAH UNDI
21,314
PERATUS MENGUNDI
86.61%
UNDI ROSAK
222
N9
BAGAN DALAM
Jumlah Pengundi: 18,613
Share

Karuppanan A/L M. Malairaja
5,092
Tanasekharan A/L Autherapady
10,253
Asoghan A/L Govindaraju
25
Hilang Deposit
Lim Seang Teik
76
Hilang Deposit
MAJORITI
5,161
JUMLAH UNDI
15,687
PERATUS MENGUNDI
84.28%
UNDI ROSAK
241
Penyandang
A. Thanasekharan
MAJORITI: 3,053
P44
PERMATANG PAUH
Jumlah Pengundi: 71,699
Share

Dr Mazlan Bin Ismail
25,369
Datuk Seri Anwar Bin Ibrahim
37,090
Abdullah Zawawi Bin Samsudin
201
Hilang Deposit
MAJORITI
11,721
JUMLAH UNDI
63,332
PERATUS MENGUNDI
88.33%
UNDI ROSAK
672
Penyandang
Datin Seri Dr Wan Azizah Wan Ismail
MAJORITI: 13,388
N10
SEBERANG JAYA
Jumlah Pengundi: 29,964
Share

Mohammad Nasir Bin Abdullah
11,689
Afif Bin Bahardin
14,148
Shamsut Tabrej Bin G.M Ismail Maricar
251
Hilang Deposit
MAJORITI
2,459
JUMLAH UNDI
26,362
PERATUS MENGUNDI
87.98%
UNDI ROSAK
274
Penyandang
Datuk Arif Shah Omar Shah
MAJORITI: 533
N11
PERMATANG PASIR
Jumlah Pengundi: 22,905
Share

Anuar Faisal Bin Yahaya
6,653
Mohd Salleh Bin Man
13,479
MAJORITI
6,826
JUMLAH UNDI
20,339
PERATUS MENGUNDI
88.80%
UNDI ROSAK
207
Penyandang
Mohd Hamdan Abd Rahman
MAJORITI: 5,433
N12
PENANTI
Jumlah Pengundi: 18,830
Share

Ibrahim Bin Ahmad
7,048
Norlela Binti Ariffin
9,387
MAJORITI
2,339
JUMLAH UNDI
16,626
PERATUS MENGUNDI
88.30%
UNDI ROSAK
191
Penyandang
Mohammad Fairus Khairuddin
MAJORITI: 2,219
P45
BUKIT MERTAJAM
Jumlah Pengundi: 78,996
Share

Gui Guat Lye
12,814
Sim Chee Keong
55,877
MAJORITI
43,063
JUMLAH UNDI
69,403
PERATUS MENGUNDI
87.86%
UNDI ROSAK
712
N13
BERAPIT
Jumlah Pengundi: 22,394
Share

Lau Chiek Tuan
2,230
Ong Kok Fooi
16,995
MAJORITI
14,765
JUMLAH UNDI
19,390
PERATUS MENGUNDI
86.59%
UNDI ROSAK
165
N14
MACHANG BUBUK
Jumlah Pengundi: 30,771
Share

Tan Lok Heah
7,180
Lee Khai Loon
19,080
Ooi Suan Hoe
152
Hilang Deposit
Tan Hock Leong
172
Hilang Deposit
Wan Balkis Bin Wan Abdullah
252
Hilang Deposit
Vikneswaran A/L Muniandy
159
Hilang Deposit
MAJORITI
11,900
JUMLAH UNDI
27,465
PERATUS MENGUNDI
89.26%
UNDI ROSAK
470
N15
PADANG LALANG
Jumlah Pengundi: 25,831
Share

Tan Teik Cheng
3,727
Chong Eng
18,657
MAJORITI
14,930
JUMLAH UNDI
22,550
PERATUS MENGUNDI
87.30%
UNDI ROSAK
166
P46
BATU KAWAN
Jumlah Pengundi: 57,500
Share

Gobalakrishnan A/L Narayanasamy
10,674
Kasthuriraani A/P Patto
36,636
Mohan A/L Apparoo
305
Hilang Deposit
Huan Cheng Guan
1,801
MAJORITI
25,962
JUMLAH UNDI
50,139
PERATUS MENGUNDI
87.20%
UNDI ROSAK
723
N16
PERAI
Jumlah Pengundi: 16,058
Share

Krishnan A/L Letchumanan
2,590
P.Ramasamy A/L Palanisamy
10,549
Muhammad Ridhwan Bin Sulaiman
184
Hilang Deposit
MAJORITI
7,959
JUMLAH UNDI
13,465
PERATUS MENGUNDI
83.85%
UNDI ROSAK
142
N17
BUKIT TENGAH
Jumlah Pengundi: 18,928
Share

Teng Chang Yeow
5,540
Ong Chin Wen
10,730
Mohan A/L Apparoo
182
Hilang Deposit
MAJORITI
5,190
JUMLAH UNDI
16,722
PERATUS MENGUNDI
88.35%
UNDI ROSAK
270
N18
BUKIT TAMBUN
Jumlah Pengundi: 22,514
Share

Lai Chew Hock
4,197
Law Choo Kiang
15,217
A'ziss Bin Zainal Abiddin
142
Hilang Deposit
Loganathan A/L Ayyayu
91
Hilang Deposit
MAJORITI
11,020
JUMLAH UNDI
19,950
PERATUS MENGUNDI
88.61%
UNDI ROSAK
303
P47
NIBONG TEBAL
Jumlah Pengundi: 59,345
Share

Zainal Abidin Bin Osman
21,405
Mansor Bin Othman
30,003
Teng Kok Pheng
297
Hilang Deposit
MAJORITI
8,598
JUMLAH UNDI
52,538
PERATUS MENGUNDI
88.53%
UNDI ROSAK
833
N19
JAWI
Jumlah Pengundi: 24,735
Share

Tan Cheng Liang
6,143
Soon Lip Chee
15,219
MAJORITI
9,076
JUMLAH UNDI
21,701
PERATUS MENGUNDI
87.73%
UNDI ROSAK
339
N20
SUNGAI BAKAP
Jumlah Pengundi: 19,051
Share

Mohd Foad Bin Hj Mat Isa
7,453
Maktar Bin Hj Shapee
9,258
MAJORITI
1,805
JUMLAH UNDI
16,967
PERATUS MENGUNDI
89.06%
UNDI ROSAK
256
N21
SUNGAI ACHEH
Jumlah Pengundi: 15,559
Share

Mahmud Bin Zakaria
6,891
Mohd Yusni Bin Mat Piah
690
Hilang Deposit
Badrul Hisham Bin Shaharin
6,083
MAJORITI
808
JUMLAH UNDI
13,881
PERATUS MENGUNDI
89.22%
UNDI ROSAK
217
P48
BUKIT BENDERA
Jumlah Pengundi: 71,085
Share

Teh Leong Meng
12,813
Zairil Khir Johari
45,591
MAJORITI
32,778
JUMLAH UNDI
59,019
PERATUS MENGUNDI
83.03%
UNDI ROSAK
615
N22
TANJONG BUNGA
Jumlah Pengundi: 20,068
Share

Chia Kwang Chye
5,518
Teh Yee Cheu
11,033
Mar Seong Leng @ Beh Seong Leng
33
Hilang Deposit
MAJORITI
5,515
JUMLAH UNDI
16,777
PERATUS MENGUNDI
83.60%
UNDI ROSAK
193
N23
AIR PUTEH
Jumlah Pengundi: 13,803
Share

Tan Ken Keong
1,882
Lim Guan Eng
9,626
MAJORITI
7,744
JUMLAH UNDI
11,669
PERATUS MENGUNDI
84.54%
UNDI ROSAK
161
N24
KEBUN BUNGA
Jumlah Pengundi: 19,278
Share

Hng Chee Wey
3,336
Cheah Kah Peng
12,366
Jayaraman A/L K. Kunchu Kannu
159
Hilang Deposit
MAJORITI
9,030
JUMLAH UNDI
16,135
PERATUS MENGUNDI
83.70%
UNDI ROSAK
274
N25
PULAU TIKUS
Jumlah Pengundi: 17,936
Share

Rowena Yam
3,036
Yap Soo Huey
11,256
MAJORITI
8,220
JUMLAH UNDI
14,417
PERATUS MENGUNDI
80.38%
UNDI ROSAK
125
Penyandang
Koay Teng Hai
MAJORITI: 1,714
P49
TANJONG
Jumlah Pengundi: 51,487
Share

Ng Song Kheng
6,865
Ng Wei Aik
35,510
MAJORITI
28,645
JUMLAH UNDI
42,870
PERATUS MENGUNDI
83.26%
UNDI ROSAK
495
Penyandang
Chow Kon Yeow
MAJORITI: 18,489
N26
PADANG KOTA
Jumlah Pengundi: 15,375
Share

Oh Tong Keong
2,367
Chow Kon Yeow
9,563
MAJORITI
7,196
JUMLAH UNDI
12,058
PERATUS MENGUNDI
78.43%
UNDI ROSAK
128
Penyandang
Chow Kon Yeow
MAJORITI: 1,661
N27
PENGKALAN KOTA
Jumlah Pengundi: 19,980
Share

Loke Cheang Gin @ Loke Poh Chye
1,803
Lau Keng Ee
15,403
MAJORITI
13,600
JUMLAH UNDI
17,449
PERATUS MENGUNDI
87.33%
UNDI ROSAK
243
Penyandang
Lau Keng Ee
MAJORITI: 5,477
N28
KOMTAR
Jumlah Pengundi: 16,132
Share

Loh Chye Teik
2,555
Teh Lai Heng
10,669
Liew Yeow Hooi
25
Hilang Deposit
MAJORITI
8,114
JUMLAH UNDI
13,356
PERATUS MENGUNDI
82.79%
UNDI ROSAK
107
Penyandang
Ng Wei Aik
MAJORITI: 3,328
P50
JELUTONG
Jumlah Pengundi: 71,247
Share

Ng Fook On
17,461
Ooi Chuan Aun
43,211
MAJORITI
25,750
JUMLAH UNDI
61,441
PERATUS MENGUNDI
86.24%
UNDI ROSAK
769
Penyandang
Jeff Ooi Chuan Aun
MAJORITI: 16,246
N29
DATOK KERAMAT
Jumlah Pengundi: 21,900
Share

Ong Thean Lye
6,700
Jagdeep Singh Deo A/L Karpal Singh
11,720
MAJORITI
5,020
JUMLAH UNDI
18,694
PERATUS MENGUNDI
85.36%
UNDI ROSAK
274
Penyandang
Jagdeep Singh Deo
MAJORITI: 1,855
N30
SUNGAI PINANG
Jumlah Pengundi: 23,501
Share

Thor Teong Gee
7,647
Lim Siew Khim
12,354
Mohamed Yacoob Bin Mohamed Noor
141
Hilang Deposit
MAJORITI
4,707
JUMLAH UNDI
20,429
PERATUS MENGUNDI
86.93%
UNDI ROSAK
287
Penyandang
Koid Teng Kuan
MAJORITI: 2,694
N31
BATU LANCANG
Jumlah Pengundi: 25,846
Share

Lee Boon Ten
3,396
Law Heng Kiang
18,760
MAJORITI
15,364
JUMLAH UNDI
22,313
PERATUS MENGUNDI
86.33%
UNDI ROSAK
157
Penyandang
Law Heng Kiong
MAJORITI: 6,745
P51
BUKIT GELUGOR
Jumlah Pengundi: 81,897
Share

Teh Beng Yeam
14,061
Karpal Singh A/L Ram Singh
55,839
MAJORITI
41,778
JUMLAH UNDI
69,900
PERATUS MENGUNDI
85.35%
UNDI ROSAK
654
N32
SERI DELIMA
Jumlah Pengundi: 23,841
Share

Low Joo Hiap
5,201
Sanisvara Nethaji Rayer A/L Rajaji
14,478
MAJORITI
9,277
JUMLAH UNDI
19,888
PERATUS MENGUNDI
83.42%
UNDI ROSAK
209
N33
AIR ITAM
Jumlah Pengundi: 18,407
Share

Loo Jieh Sheng
3,933
Wong Hon Wai
11,367
MAJORITI
7,434
JUMLAH UNDI
15,493
PERATUS MENGUNDI
84.17%
UNDI ROSAK
193
Penyandang
Wong Hon Wai
MAJORITI: 2,727
N34
PAYA TERUBONG
Jumlah Pengundi: 39,649
Share

Koh Wan Leong
4,576
Yeoh Soon Hin
30,295
MAJORITI
25,719
JUMLAH UNDI
35,176
PERATUS MENGUNDI
88.72%
UNDI ROSAK
305
Penyandang
Yeoh Soon Hin
MAJORITI: 11,121
P52
BAYAN BARU
Jumlah Pengundi: 79,155
Share

Tang Heap Seng
24,251
Sim Tze Tzin
43,558
MAJORITI
19,307
JUMLAH UNDI
68,659
PERATUS MENGUNDI
86.74%
UNDI ROSAK
850
N35
BATU UBAN
Jumlah Pengundi: 28,649
Share

Goh Kheng Sneah
7,160
Jayabalan A/L A. Thambyappa
17,017
Baratharajan A/L Narayanasamy Pillai
40
Hilang Deposit
Mohd Noor Sirajajudeen Bin Mohd Abdul Kader
186
Hilang Deposit
Rajendra A/L Ammasi
26
Hilang Deposit
MAJORITI
9,857
JUMLAH UNDI
24,675
PERATUS MENGUNDI
86.13%
UNDI ROSAK
246
N36
PANTAI JEREJAK
Jumlah Pengundi: 21,560
Share

Wong Mun Hoe
6,451
Mohd Rashid Bin Hasnon
11,805
MAJORITI
5,354
JUMLAH UNDI
18,417
PERATUS MENGUNDI
85.42%
UNDI ROSAK
161
N37
BATU MAUNG
Jumlah Pengundi: 28,946
Share

Mansor Bin Musa
10,875
Abdul Malik Bin Abdul Kassim
14,265
Rahmad Bin Isahak
78
Hilang Deposit
MAJORITI
3,390
JUMLAH UNDI
25,577
PERATUS MENGUNDI
88.36%
UNDI ROSAK
359
P53
BALIK PULAU
Jumlah Pengundi: 49,641
Share

Dr. Hilmi Bin Yahaya
22,318
Muhammad Bakhtiar Bin Wan Chik
20,779
MAJORITI
1,539
JUMLAH UNDI
43,097
PERATUS MENGUNDI
86.82%
UNDI ROSAK
612
N38
BAYAN LEPAS
Jumlah Pengundi: 21,277
Share

Nordin Bin Ahmad
9,408
Asnah Binti Hashim
8,950
Vellautham A/L Arumugam
126
Hilang Deposit
MAJORITI
458
JUMLAH UNDI
18,765
PERATUS MENGUNDI
88.19%
UNDI ROSAK
281
N39
PULAU BETONG
Jumlah Pengundi: 15,316
Share

Muhamad Farid Bin Saad
6,852
Mohd Tuah Bin Ismail
6,457
MAJORITI
395
JUMLAH UNDI
13,309
PERATUS MENGUNDI
86.90%
UNDI ROSAK
0
Penyandang
Muhammad Farid Saad
MAJORITI: 294
N40
TELOK BAHANG
Jumlah Pengundi: 13,048
Share

Shah Haedan Bin Ayoob Hussain Shah
6,034
Abdul Halim Bin Hussain
5,233
MAJORITI
801
JUMLAH UNDI
11,434
PERATUS MENGUNDI
87.63%
UNDI ROSAK
167

Possibly Related Threads...
Keputusan Pru13 Parlimen Adun Kawasan Terengganu
Keputusan Pru13 Parlimen Adun Kawasan Kelantan
Keputusan Pru13 Parlimen Adun Kawasan Melaka
Keputusan Pru13 Parlimen Adun Kawasan Negeri Sembilan
Keputusan Pru13 Parlimen Adun Kawasan Putrajaya
Keputusan Pru13 Parlimen Adun Kawasan Kuala Lumpur
Keputusan Pru13 Parlimen Adun Kawasan Selangor
Keputusan Pru13 Parlimen Adun Kawasan Perak
Keputusan Pru13 Parlimen Adun Kawasan Kedah
Keputusan Pru13 Parlimen Adun Kawasan Perlis
Change is not always for the better. Change can make things worse.Beware of Greeks bearing gifts.Beware of politicians who make promises.
sapa2 daftar tak dapat pass...guna email yg sama hantaq send ke wangolds@wangolds.com harap maklum yer
41.Dalam penulisan ini pun saya sendiri di gelak oleh orang lain kerana mengkaji apa yg telah dikaji oleh profesor profesor universiti kita. “Wuyooo rajin nyaa nak menulis… / ek elee,, ko kaji laaa benda lain… / weii.. ko dapat duit ke tulis camni? / buang masa la bro… bukan boleh kaya ponnn…”
42.Biar saya jawab… lemahnya bangsa kita kerana kita tidak mahu atau tidak suka menulis. Jika kita menulis, sekurang kurangnya anak cucu kita ada bahan untuk dikaji dan dibaca.
43.Agar tidak hilang sejarah bangsa. U all tk nak baca, takpelah.. tapi untuk anak anak saya bila besar nanti… wahh ni kajian bapak kita dulu… nak baca hasil profesor universiti, grenti tak dapat baca.
Offline
05-06-2013, 06:52 PM,
#2
update Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Change is not always for the better. Change can make things worse.Beware of Greeks bearing gifts.Beware of politicians who make promises.
sapa2 daftar tak dapat pass...guna email yg sama hantaq send ke wangolds@wangolds.com harap maklum yer
41.Dalam penulisan ini pun saya sendiri di gelak oleh orang lain kerana mengkaji apa yg telah dikaji oleh profesor profesor universiti kita. “Wuyooo rajin nyaa nak menulis… / ek elee,, ko kaji laaa benda lain… / weii.. ko dapat duit ke tulis camni? / buang masa la bro… bukan boleh kaya ponnn…”
42.Biar saya jawab… lemahnya bangsa kita kerana kita tidak mahu atau tidak suka menulis. Jika kita menulis, sekurang kurangnya anak cucu kita ada bahan untuk dikaji dan dibaca.
43.Agar tidak hilang sejarah bangsa. U all tk nak baca, takpelah.. tapi untuk anak anak saya bila besar nanti… wahh ni kajian bapak kita dulu… nak baca hasil profesor universiti, grenti tak dapat baca.Users browsing this thread: 1 Guest(s)
Komen: 1 <<>> Dilihat: 2428
Keputusan Pru13 Parlimen Adun Kawasan Pulau Pinang
astrowan
71671
Forum Jump: